Política de reemborsaments i devolucions

S’estarà disposat al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text de la Lei General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios i altres lleis complementàries.

L’usuari disposarà d’un terme de 14 dies hàbils des de la recepció de la comanda per a realitzar la devolució de la comanda. 

L’usuari comunicarà a PENSÓDROMO dins del terme estipulat, i per qualsevol mitjà admès, el seu dret d’exercir el dret de desestiment.

El client podrà retornar qualsevol article que hagi comprat en el lloc web sempre i quan els productes no hagi sigut oberts ni utilitzats i conservin el seuprecinte o embalatge original. Els gastos de devolució aniran a càrrec del client.

PENSÓDROMO reemborsarà a l’Usuari els diners de la compra. Aquest reemborsament s’efectuarà en el terme de 15 dies utilitzant el mateix mètode de pagament empleat per a formalitzar la transacció en el moment de la compra sense que se li puguin exigir a l’Usuari gastos derivats del reemborsament, exceptuant els derivats dels ports.

Sense prejudici de l’anterior, l’usuari podrà retornar en tot cas els productes en les circumstàncies següents:

Producte defectuós d’origen: PENSÓDROMO efectuarà canvi pel mateix article o referència un cop rebut el producte defectuós. En aquest cas, només serà facturat el primer enviament, fent-se càrrec PENSÓDROMO dels ports corresponents a la devolució i el nou enviament. En cas que l’Usuari volgués efectuar un canvi per un altre article o referència, aquest assumirà els gastos de devolució i nou enviament. En casos de deteriorament del producte o falta de conformitat degut al transport, caldrà notificar-ho a PENSÓDROMO en el transcurs dels 14 dies naturals posteriors a la recepció de l’enviam4ent via e-mail a p21@pensodromo.com.

Producte incorrecte: PENSÓDROMO es farà càrrec dels gastos de recollida del producte equivocat i entrega del corresponent a la comanda realitzada.
PENSÓDROMO no retornarà l’import ni realitzarà cap reenviament de mercaderia mentre no s’hagi verificat la recepció, el remitent-que haurà d’estar clarament indicat- i l’estat de l’embalatge i accessoris de l’article que és objecte de devolució.

En el cas que l’usuari decideixi exercir el seu dret de desestiment, PENSÓDROMO comunicarà sens falta al consumidor i usuari el justificant de recepció de tal desestiment.

Condicions d'ús

A efectes de l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, s’informa a l’usuari que el titular del web és la societat Pensódromo, S.L., amb domicili social a Av. Diagonal 311 bis  7è 4a, Barcelona 08013 i amb CIF B-64408602 i registrada al Registro Mercantil.

La finalitat d’aquesta web és promocional i, per això, està prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar, o usar la totalitat o part del contingut d’aquest lloc web amb propòsits comercials. Pensódromo, S.L. ha d’otorgar autorització escrita per a la reproducció de textos, imatges, àudio i/o vídeo. Pensódromo, S.L. manté aquest lloc web per a la vostra informació. Els usuaris només poden descarregar el material que aparfeix al lloc web per al seu ús personal i no comercial, i sempre que respectin els drfets d’autor, de marques i altres drets de propietat.

Les dades que apareixen a la nostra base de dades corredsponen a productes que algun cop han entrat a la nostra tenda o formen part del fons dels nostres distribuïdors. Sobre aquestsfacilitem tota la informació de la qual disposem en tot moment. Pensódromo, S.L. realitza tots els esforços que estan a la seva disposició per tal de mantenir el contingut de la web sense errors tipogràfics i amb una informació veraç. Si en algun moment eds produïs un error aliè en tot moment a la voluntat de Pensódromo, S.L. es procedirà immediatament a la seva correcció.

en cas d’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats, i si algun client hagués pres la decisió de compra basada en aquest error, Pensódromo, S.L. li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a cancel·lar la seva comanda sense cap cost.

Pensódromo S.L. es reserva el dret a modificar l’oferta comercial presentada en aquest lloc web (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment.

Pensódromo, S.L. podrà interrompre temporalment o definitivament l’accés al web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través d’aquesta, en qualsevol moment i sense previ avís.

En el cas de les comunicacions comercials per part de Pensódromo, S.L. als seus usuaris, aquestes només es faran en cas que els usuari hagin donat el seu consentiment exprés a través de la pàgina.

This is a sample page.

Overview

Our refund and returns policy lasts 30 days. If 30 days have passed since your purchase, we can’t offer you a full refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

Several types of goods are exempt from being returned. Perishable goods such as food, flowers, newspapers or magazines cannot be returned. We also do not accept products that are intimate or sanitary goods, hazardous materials, or flammable liquids or gases.

Additional non-returnable items:

  • Gift cards
  • Downloadable software products
  • Some health and personal care items

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.

Please do not send your purchase back to the manufacturer.

There are certain situations where only partial refunds are granted:

  • Book with obvious signs of use
  • CD, DVD, VHS tape, software, video game, cassette tape, or vinyl record that has been opened.
  • Any item not in its original condition, is damaged or missing parts for reasons not due to our error.
  • Any item that is returned more than 30 days after delivery

Refunds

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Late or missing refunds

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at {email address}.

Sale items

Only regular priced items may be refunded. Sale items cannot be refunded.

Exchanges

We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at {email address} and send your item to: {physical address}.

Gifts

If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and they will find out about your return.

Shipping returns

To return your product, you should mail your product to: {physical address}.

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you may vary.

If you are returning more expensive items, you may consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

Need help?

Contact us at {email} for questions related to refunds and returns.